Njoftime

Description of the project

The project “Contributing in the amelioration of human rights standards in and out the penitentiary system in Albania” has started in February 2020, aiming at promoting a functional system of protection and prevention for persons...Në zbatim të projektit “Për kontributin në përmirësimin e standardeve të të drejtave të njeriut brenda dhe jashtë sistemit penitensiar në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar në partneritet me Qendren Europiane, TLAS po kërkon të identifikojë dhe përzgjedhë profesionistë të...Shërbimi Ligjor Falas Tiranë dhe Qendra Evropiane kanë nisur zbatimin e programit “Për kontributin në përmirësimin e standardeve të të drejtave të njeriut brenda dhe jashtë sistemit penitensiar në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian per periudhen 3 shkurt 2020– 31 gusht 2022.

...Data përmbyllëse e aplikimeve: Deri më 7 Qershor 2020

Vendi i lirë i punës: Avokat

Profili i organizatës

Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS) e ka filluar veprimtarinë në Janar 1999 si një program i CAFOD UK në Shqipëri, deri...