Studime

Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të të akuzuarve në Shqipëri
Asnjë fëmijë i Europës nuk duhet të jetë pa shtetësi
Mbështetur nga UNICEF nën Programin e Reformës së Shërbimeve Sociale financuar nga SDC, Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Raporti: MBI NDIHMËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
Roma Statistika 2011
Statistika 2011
Raport Vjetor 2011
Raport Vjetor 2010
Aktet Ligjore
Udhezues per lindje
Raporti vjetor 2009
Albumi 1999 - 2009
Raport Vleresimi
Raporti vjetor 2008
Ligji per ndihmen juridike
Hartezimi i Popullsise ne Rrezik Pashtetesie ne Shqiperi
Pashtetesia, Diskriminimi dhe Margjinalizimi i Romeve ne Shqiperi
Vleresimi i Nevojave Ligjore ne Shqiperi
MONITORIMI I PROCESEVE PENALE - MANUAL PER GAZETARET