Donatoret

Me ndihmën dhe mbështetjen e donatorëve dhe partnerëve të tij, TLAS vazhdon te bëj hapa cilësorë në ofrimin e shërbimeve, në zgjerimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe në ndërmarrjen e nismave për përmirësimin e legjislacionit.

TLAS ka përfituar nga financimet e donatorëve dhe e ka zgjeruar programin e tij duke trajtuar sistematikisht problemet e njerëzve në nevojë si dhe ka vazhduar ofrimin e shërbimit të tij për klientët e veçantë.

Aktiviteti i Shërbimit Ligjor Falas Tiranë (TLAS) gjatë këtyre 20 viteve është bërë i mundur në sajë të financimeve të CAFOD UK, Fondacionit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (SOROS/OSFA); ABA-CEELI; Banka Botërore; EU-Cards; EU-EIDHR, USAID; World Learning; MSI; Partners Albania/DGA; DKA; GTZ; Ambasada e SHBA në Shqipërisë; DANIDA; Ambasada Finlandeze në Sofie; Ambasada Norvegjeze në Kosovë; UNICEF, UNDP; Civil Rights Defenders, Terre des Homes, Instituti Europian i Tiranes, Agjencia e Mbeshtetjes se Shoqerise Civile, Fondacioni Vodafone Albania, DPK Consulting, ERRC, UNHCR, Ambasada Zvicerane në Tiranë, Ambasada e Vendeve të Ulëta në Tiranë, Partners Albania, Fondacioni OAK, BRRLN etj.

Disa të dhëna statistikore për financimet e TLAS në vite: