Përfaqësime në Gjykatë

OFRIMI I SHËRBIMEVE LIGJORE FALAS PËR ÇËSHTJET CIVILE

Deri në vitin 2018, numri i përgjithshëm i klientëve të TLAS që kishin përfituar shërbim paraligjor, ligjor dhe kliniks arriti shifrën 24,214 nga të cilat 9500 janë raste paraligjore dhe 6400 janë raste ligjore.

Vetëm gjatë vitit 2018, u ofruan shërbime në 1,469 raste klientësh (897 raste paraligjore dhe 572 raste ligjore), duke përfshirë edhe 101 rastet e transferuara nga viti 2017.