Sot në Shqipëri ka ende fëmijë të paregjistruar dhe në rrezik për të mbetur pa shtetësi. Kjo është një video ndërgjegjësuese e realizuar nga TLAS me mbështetjen e UNHCR Shqipëri.